Inget browserstöd

Din webbläsare är väldigt gammal. Den är så pass gammal att den här webbplatsen inte kommer att fungera riktigt som den ska. På browsehappy.com kan du få hjälp med att uppgradera din webbläsare och förbättra upplevelsen.

Validera dina kompetenser

Validering innebär att man, genom tester, kartlägger hur mycket av den kompetens som krävs för en viss yrkesroll , och vad som eventuellt saknas. Har man relevant kompetens, oavsett om man har byggt upp den genom utbildning eller arbete, behöver man alltså inte studera en hel utbildning. Istället visar resultatet från valideringen vilka eventuella områden/kurser som man saknar fullständig kompetens inom så att man enbart behöver läsa dessa. Validering möjliggör en snabbare väg till en ny eller utökad karrär!

För fastighetsbranschen finns valideringsverktyget FAVAL. Genom teoretiska och praktiska prover kan du testa din nuvarande kompetens gentemot branschen kunskapskrav för yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd, fastighetstekniker, fastighetsingenjör eller fastighetsförvaltare. Efter en godkänd validering får du ett certifikat för din yrkesroll. Certifikatet är en tydlig kvalitetsmarkör och gör innehavaren extra attraktiv på arbetsmarknaden. 

Validering i FAVAL, som kan göras på fem språk utöver svenska, utförs på ackrediterade testcenter runt om i landet. Vill du veta mer om var dessa finns eller mer om valideringsverktyget generellt, besök gärna FAVALs hemsida. För att få uppgifter om vad validering kostar och annan praktisk information om testerna som kommer att genomföras, vänligen kontakta respektive testcenter.